Informační materiály

V této sekci informujeme o konrétních výstupech připravených k podpoře kampaně "Podepsat můžeš, přečíst musíš!" i o produktech jiných projektů, které mají přímou souvislost s cíly této kampaně.

Důležitou součástí této kampaně je informační leták pod názvem Odpovědné poůjčování - jak nespadnout do dluhové pasti. Byl vydán opakovaně (dle potřeby v aktualizované verzi) a distribuován městským úřadům, školám i dalšími kanály. Poslední znění textu je k dispozici Zde.

Příkladem výstupů, které nebyly sice produkovány v rámci popisovaného projektu, ale mají velmi úzkou souvislost s jeho cíli, jsou texty, kterými varujeme seniory před nabídkovými akcemi. Tam totiž, kromě toho, že že účastníci zájezdu nakoupí zbytečné a předražené produkty, uvazují se částo k velmi nevýhodným úvěrům. V roce 2012 jsme vydali tento text, rok před tím poněkud podrobnější principy viz Zde.

Kampaň "Podepsat můžeš, přečíst musíš!" zahrnoval v uplynulých letech i letákové akce v čekárnách zdravotnických zařízeních (Plakat_cekarny_2009.pdf ), v MHD v Praze (Plakat_MHD_2009.pdf ) či ve vlacích (Plakat_vlaky_2009.pdf ).

V televizích a jinými prostředky byl šířen videospot, který má varovat před neuváženým podpisem smluvních závazků a který je ke zhlednutí na vedleší stránce.

vaspodpis.cz