Legislativa

  • Občanský zákoník- Smlouva o půjčce (č. 40/1964 Sb.,§ 657 a § 658) zde
  • Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) zde
  • Zákon o spotřebitelském úvěru (č. 145/2010 Sb.) zde
  • Zákon o platebním styku (č. 284/2009 Sb.) zde
  • Zákon o bankách (č. 21/1992 Sb.) zde
  • Novela zákona o finančním arbitrovi (č. 229/2002 Sb.) zde
  • Novela zákona o spotřebitelském úvěru (č. 43/2013) zde

vaspodpis.cz