Na co si dáme pozor

Kampaň "Podepsat můžeš, přečíst musíš!" je cílena na spotřebitele všeobecně, zejména na ty obzvláště zranitelné - seniory, nízkopříjmové skupiny, osoby ze zdravotním postižením.

Chceme ji využít k posilování vlastní odpovědnosti spotřebitelů a specificky upozorňovat na možná úskalí spojená s podpisem smluv o půjčkách. Sdružení českých spotřebitelů je odborným garantem projektu.

V rámci kamapně bylo postupně vytvořeno povícero produktů, které mají uvedené cíle podporovat: letáky, tiskoviny, video spot aj. Vystaveny jsou v sekci Informační materiály.

V této sekci nabízíme kontrétní rady, které se mohou hodit při uzavírání smlouvy, anebo při řešení problémů, s nimiž se můžete setkat při splácení Vašeho dluhu (či při jeho nesplácení).

vaspodpis.cz