Roční náklady

RPSN - roční procentní sazba nákladů - tento složitý název vyjadřuje poměr mezi tím, co celkem skutečně zaplatíte za půjčku, a částkou, kterou jste si půjčili. Poskytovatel spotřebitelského úvěru by měl ze zákona toto číslo uvést, abyste mohli snadno porovnat výhodnost různých nabídek. Jsou však také výjimky: RPSN se nemusí uvádět, je-li půjčka na nízkou částku do pěti tisíc korun nebo naopak nad osm set tisíc, popřípadě pokud se půjčuje na dobu kratší než tři měsíce. V některých smlouvách se kromě procentního údaje RPSN uvádí i součet toho, kolik vlastně zaplatíte na všech splátkách a poplatcích celkem. Pak můžete jednoduše porovnat, kolik si půjčujete a kolik za to celkem zaplatíte.

Pokud ve smlouvě o půjčce RPSN uvedeno není, měli byste si ho sami zjistit, protože čím vyšší je RPSN, tím je půjčka dražší. Výpočet však není snadný, proto si buď nechte poradit od někoho, kdo se v tom vyzná, nebo dejte přednost smlouvě, která RPSN uvádí. Vyplatí se využít tzv. úvěrových kalkulaček, které jsou dostupné na internetu, např. na adrese České obchodní inspekce.

Do výpočtu RPSN se zahrnují nejen splátky samotné, ale i všechny běžné poplatky spojené s půjčkou. Na slovíčko běžné je třeba dát pozor. RPSN obsahuje všechny vaše náklady, ale jen za předpokladu, že naprosto přesně plníte všechny podmínky smlouvy. Nejsou v něm už zahrnuty pokuty za pozdní splácení či jiné porušování smlouvy. Porovnejte si tedy nejen RPSN, ale i riziko různých pokut a hlavně to, jak jsou vysoké.

Porovnáním RPSN zjistíte výhodnější půjčku z finančního hlediska. Ale pozor! Jen v případě srovnání úvěrů se stejnou dobou splácení, stejným počtem splátek a přibližně stejnými ostatními podmínkami smlouvy platí, že nejnižší RPSN současně znamená i nejnižší součet toho, co nakonec zaplatíte. Z RPSN si můžete vypočítat, kolik zaplatíte celkem, ale snadno se můžete splést. Lze na to jít i jinak. Sečtěte si všechny splátky, poplatky a další platby, které jsou ve smlouvě uvedené. Do řádků si napište čísla měsíců a roků splácení. Do každého řádku vypište všechny platby, které budete muset v daném měsíci zaplatit, a na konci řádku je sečtěte a součet si zakroužkujte. Pak si sečtěte všechny zakroužkované cifry, tedy součty v jednotlivých řádcích, a zjistíte, kolik celkem zaplatíte. Je to výhodné hned dvakrát. Uvidíte, na kolik vás půjčka skutečně přijde, a současně budete přesně vědět, kolik peněz zaplatíte v jednotlivých měsících.

Rozhodně platí: nikdy nepodepisujte smlouvu, dokud nebudete mít naprosto jasno v tom, kdy a hlavně kolik celkem zaplatíte. To byste se také mohli nedoplatit.

vaspodpis.cz