Osobní údaje

Osobní údaje každého člověka musí být chráněny podle zákona. Pokud má o vás někdo nějaké informace, nemůže si nimi bez vašeho souhlasu dělat, co se mu zlíbí. Každá smlouva o půjčce musí obsahovat některé osobní údaje, přinejmenším vaše jméno a adresu. Proto je obvykle součástí smlouvy o půjčce ustanovení, kterým udělujete tomu, kdo vám půjčuje, souhlas, aby s vašimi osobními údaji nějak nakládal. Přečtěte si však dobře podmínky, abyste věděli, s čím vlastně souhlasíte.

Běžná smlouva o půjčce obvykle obsahuje právo toho, kdo vám půjčil, zpracovávat vaše osobní údaje pro potřeby vyřízení samotné půjčky, pro posouzení vaší schopnosti splácet půjčku, pro vybírání splátek nebo vymáhání dluhu a také pro komunikaci s vámi. Často také opravňujete toho, kdo vám půjčil, k nabízení dalších služeb. Více by už nemělo být potřeba. Pokud se ve smlouvě zmiňuje ještě nějaké další používání osobních údajů, zeptejte se, proč tomu tak je. Zbystřete pozornost zejména v případě uvedení práva předávat informace o vás ještě někomu dalšímu.

Tuto část smlouvy musíte posuzovat také podle toho, o jaké údaje se vlastně jedná. Poskytujete-li o sobě jen běžné informace, jako je jméno a adresa, asi o nic závažného nejde. V případě vyžadování dalších informací (o vašem majetku, zaměstnání, výdělku, příbuzných apod.) si smlouvu přečtěte velice pečlivě. Zamyslete se, zda takové informace o sobě chcete poskytovat a kdo všechno k nim bude mít přístup. Pokud máte pocit, že informací je příliš nebo k nim bude mít přístup i ten, koho se vůbec netýkají, tak prostě nepodepisujte. Buďte také zodpovědní v tom, jaké informace o sobě uvedete. Měly by být určitě pravdivé. Pokud by se ukázalo, že jste záměrně něco zkreslili, mohli byste se dostat do velkých problémů případně až k soudu. Tedy platí: nechcete-li o sobě informace sdělit, pak nepodepisujte smlouvu. Jestliže ji podepíšete, říkejte pravdu.

Základní informací, kterou o sobě určitě uvést musíte, je vaše adresa. Většina smluv umožňuje kromě adresy vašeho bydliště uvést i adresu doručovací. To je ta, na kterou vám budou chodit dopisy nebo případné výzvy. Pokud se doma nezdržujete, raději ještě uveďte, kde je možné vás opravdu zastihnout. Pamatujte si, že podle většiny smluv stačí, aby byl dopis na vámi uvedenou adresu doručen poštou. Jestli vy sami na adrese nejste, a nemáte tak možnost si dopis přečíst, je vlastně jedno. Vyhýbat se převzetí upomínky nic neřeší, proto je lepší uvést adresu, na niž vám lze dopis doručit, abyste na něj mohli spolehlivě reagovat.

vaspodpis.cz