Ručení za půjčku

Byli jste požádáni, abyste někomu ručili nebo se stali spoludlužníkem? Je výhodnější podepsat se do kolonky spoludlužník, nebo do řádku ručitel a je zde vůbec nějaký rozdíl?

Pokud se stanete ručitelem nebo spoludlužníkem, poskytujete tak věřiteli záruku, že mu úvěr bude splacen. U některých finančních institucí můžete jako spoludlužník doplňovat chybějící příjem žadatele o úvěr.

Pokud vás někdo požádá o podpis do kolonky spoludlužník, pak je potřeba si uvědomit, že takovým podpisem se zavazujete k tomu, že na sebe berete stejná práva, resp. povinnosti, jako má původní dlužník. V případě, že dlužník přestane splácet svůj závazek nebo se společnost rozhodne vymáhat peníze po spoludlužníkovi, jste povinni tento dluh zaplatit. Tato role je ovšem velmi nevděčná. Spoludlužník je v podstatě v téměř stejné situaci, jako by si sám půjčil. Dlužnou částku musí zaplatit, a to i bez ohledu na to, zda tyto peníze použil, či nikoli. Problém může nastat i ve chvíli, kdy byste vy jako spoludlužníci sami žádali o půjčku. Až bude banka či jiná finanční instituce hodnotit vaši schopnost splácet, zohlední i měsíční splátku dluhu, kterou máte jako spoludlužník, a to bez ohledu na to, že splácí pouze hlavní dlužník, a ne vy. Nezapomeňte, že pokud manželé nemají zúžené společné jmění manželů, stává se manžel či manželka dlužníka spoludlužníkem automaticky.

Na druhé straně ručitel je osoba, která se zavazuje, že v případě, že dlužník nebude svůj úvěr splácet, zaplatí zbytek závazku za něj. Po zaplacení dluhu má ručitel stejně jako spoludlužník právo žádat po původním dlužníkovi své peníze zpět. Hlavní rozdíl mezi spoludlužníkem a ručitelem je tedy ten, že od spoludlužníka může chtít věřitel splácet peníze za dluh kdykoliv a u ručitele pouze tehdy, pokud původní dlužník svůj dluh nesplácí. I když budete hrát pouze roli ručitele, připravte se na to, že po vás banka bude chtít stejné informace jako po dlužníkovi. Budete muset vyhovět shodným kritériím, jako je např. trvalý příjem, předdůchodový věk apod.

Ani v případě ručitele nejste zcela chráněni. Jedním příkladem za všechny může být případ jednoho mladého muže, kterého kamarád požádal o to, zda by mu neručil u tří úvěrů. Kamaráda znal od dětství, znal jeho rodinu i rodiče. Měli stejné zaměstnání a věděl, že kamarádův plat je vyšší než jeho, tedy že je slušně zabezpečen. Po nějakém čase se kamarád nečekaně odstěhoval do zahraničí a nikdo jej nemohl najít. Dluhy tedy přešly na našeho klienta. I přesto, že jako ručitel má právo po zaplacení dluhu chtít své peníze zpět, v tomto případě to půjde pravděpodobně velmi těžko, protože původní dlužník není k nalezení.

Raději si dobře rozmyslete, než se někomu podepíšete jako spoludlužník nebo ručitel – není to jen formalita, ale zavazuje vás to téměř stejnou měrou jako dlužníka samotného.

vaspodpis.cz