Pojištění úvěru

Splácíte leasing, k tomu úvěr ze stavebního spoření a navrch ještě osobní půjčku? Napadlo vás, co byste dělali, kdyby vás mrazivé počasí skolilo a vy byste na delší dobu ulehli do postele, v lepším případě do vlastní, v horším do nemocniční? Nebo kdyby zrovna váš zaměstnavatel „zavřel krám“? Možná byste právě teď měli zapřemýšlet nad pojištěním schopnosti splácet úvěr.

Co byste měli vědět, než se pojistíte? Pojišťovny pracují na základě dvou modelů. První vám hradí měsíční splátky po celou dobu splácení úvěru, resp. po dobu trvání pojistné události. Druhý model hradí pravidelné měsíční splátky do určité částky, pro kterou je pojištění sjednáno.

Na jaké události se lze pojistit? Jsou čtyři: pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a úrazu.

Jak pojištění funguje? Pojištěný klient má stálou povinnost hradit splátky úvěru (i v případě, že došlo k pojistné události) podle předem stanoveného splátkového kalendáře. Pojišťovna posoudí pojistnou událost a vyrozumí pojiště¬ného klienta o výsledku šetření. V případě vzniku nároku na pojistné plnění pojišťovna převádí plnění na účet pojiště¬ného klienta. Zaměstnancům je určeno pojištění ztráty zaměstnání. Zde pojišťovna přebírá úhradu měsíčních splátek v případě propuštění. I tady funguje určitá lhůta, většinou pojišťovna začne plnit až po dvou měsících. Za pojistnou událost zpravidla není považo¬vána ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90 dnů od počátku pojištění (tzn. od podpisu např. úvěrové smlouvy).

vaspodpis.cz