Rozhodčí řízení

Co je rozhodčí řízení a proč se o něm tolik mluví? Jedná se o velmi efektivní nástroj, který byl původně používán pro řešení sporů vyplývajících z obchodních transakcí. Jeho nespornou výhodou je rychlost a snadná vykonatelnost. Celý proces je méně formální a levnější než soudní řízení. Právě díky těmto přednostem je v současné době často uplatňován při rozhodování sporů u spotřebitelských úvěrů.

Zákon o rozhodčím řízení upravuje rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci. Jedná se o mimosoudní řešení sporu, kdy rozhoduje nezávislý rozhodce. Tím může být jakýkoliv občan ČR, který je zletilý a způsobilý k právním úkonům. Jeho rozhodnutí má stejnou váhu jako rozhodnutí soudu.

Rozhodce je ze zákona povinen spor rozhodovat nestranně. Vždy je ale třeba zbystřit pozornost, pokud je ve smlouvě uvedeno jméno jednoho konkrétního člověka jako rozhodce. Podpisem takové smlouvy stvrzujete, že právě tento člověk bude rozhodovat o případném sporu. Zpravidla to totiž znamená, že jej věřitelská společnost využívá při všech sporech. Dodává mu pravidelný přísun zakázek, pak je obtížné zachovat si nestrannost.

Nicméně se sporu dá ve většině případů i předejít. Pokud se dostanete do problémů a víte, že nebudete moci po nějakou dobu řádně splácet svůj úvěr, vždy kontaktujte věři¬tele a požádejte ho o snížení splátek nebo o jejich odklad.

vaspodpis.cz