Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je obvyklý název pro krátkodobý úvěr na menší částku peněz a jeho podmínky stanovuje smlouva, kterou podepisujete při získání půjčky. Není žádný důvod bát se úvěru, ale je mnoho důvodů, proč si dobře přečíst smlouvu, na jejímž základě peníze dostáváte i vracíte. Dejte pozor na to, že některé smlouvy v textu odkazují i na jiné dokumenty, například všeobecné obchodní podmínky. Ty jsou pak součástí smlouvy, kterou podepisujete, proto si je přečtěte také, a to celé, protože právě v nich je často napsáno to nejdůležitější. Pokud nejsou k smlouvě přiloženy, nic nepodepisujte, protože byste se zavazovali k něčemu, co neznáte.

Solidní smlouvy o spotřebitelském úvěru určitě obsahují částku, kterou obdržíte po podpisu smlouvy, a samozřejmě počet a výši splátek, které vrátíte. Vynásobte si počet splátek a jejich výši a dostanete částku, kterou vrátíte celkem. Pozor na výši poslední splátky. Pokud je ve smlouvě přesně uvedena, je to jednoduché. Je-li splátka nějak vypočítána podle průběhu splácení, měla by solidní smlouva uvádět, kolik je její maximální výše. Pokud není výše poslední splátky ze smlouvy zřejmá, pak dobře čtěte a pokuste se ji vypočítat. Když se vám to nepovede, nepodepisujte. Závěrečná splátka by vás mohla nepěkně překvapit.

Ve smlouvě mohou být i další podmínky, podle kterých zaplatíte další, třeba i nemalé peníze. V některých smlouvách bývají uvedeny poplatky za uzavření úvěru, vyhodnocení úvěru, za jeho zprostředkování nebo za otevření úvěrového účtu atd. To vše jsou peníze, které zaplatíte ihned po podpisu. Například dostanete deset tisíc a hned zaplatíte pětistovku za to, že vám byly půjčeny, a přitom stále ještě dlužíte všechny splátky. Jinde bývá uveden další poplatek za správu úvěru či úhrada nákladů na správu úvěru. To je částka, kterou zaplatíte navíc ke splátkám – buď vždy, nebo v případě porušení nějaké povinnosti. Nepodepisujte, pokud si nejste jisti tím, co a kdy budete platit.

Život přináší nejrůznější situace a může se stát, že nezaplatíte včas. Solidní smlouva jasně a srozumitelně říká, co se v takovém případě stane. Buď budete muset ihned vrátit vše, co zbývá, což je tvrdé, ale pro vás bezpečné řešení, protože dluh dál neroste. Jindy jsou podmínky složitější a za opožděnou platbu zaplatíte nemalou pokutu, o kterou se navýší váš dluh, či se zvýší úrok nebo začnete platit nějaký dodatečný poplatek. Přečtěte si znovu smlouvu a představte si, že jste se o měsíc opozdili se splátkou. Je vám ze smlouvy jasné, co se stane? Pokud ne, nepodepisujte, protože různé pokuty a sankční úroky mohou z vašeho dluhu udělat i několikanásobek původní půjčky.

vaspodpis.cz