Sankce a pokuty

Sankce za porušení smlouvy – tím se označuje vše, co vás podle smlouvy postihne, když nedodržíte některý ze svých závazků.

Rozhodně je nutné přečíst si celou smlouvu do posledního řádku a nejlépe s tužkou v ruce. Podtrhněte si každou část, kde smlouva říká, že pokud něco neuděláte nebo naopak uděláte, tak… A následují slova jako: zrušení smlouvy, zvýšení dlužné částky, zvýšení úroků atp., tedy sankce. O podpisu uvažujte teprve tehdy, když zcela porozumíte všemu, co se v takových případech může podle smlouvy stát, a tyto podmínky jsou pro vás přijatelné.

Běžná smlouva o krátkodobém úvěru by neměla obsahovat příliš sankcí, protože podle takové smlouvy máte vlastně jen jednu základní povinnost – splácet půjčku v dohodnutých termínech. Sankce by se měly obvykle omezovat jen na to, co se stane, když nebudete splácet včas. Pokud smlouva stanovuje nějaké finanční pokuty i za jiné věci (například že něco nepošlete či nepřevezmete), které se vám zdají nepatřičné a nesrozumitelné, raději se podpisu takového dokumentu vyhněte.

Sankce za opožděné splácení mohou být jednoduché nebo složitější. V jednoduchém případě vám může věřitel smlouvu vypovědět a chtít celou zbývající dlužnou částku ihned zpátky. To je jistě nepříjemné, ale zase relativně bezpečné, protože váš dluh neroste.

Složitější smlouvy různým způsobem stanovují, jak se prodlení při splácení promítne do vašeho dluhu. V jejich případě je proto třeba podmínky studovat obzvlášť pečlivě: buď se zvýší váš dluh při stejných splátkových podmínkách (a to někdy drasticky), nebo (a kupodivu to může být ještě horší varianta) z nezaplacených splátek budete platit vyšší úroky či zaplatíte navíc nějaké poplatky. Dopad sankcí se může projevit velmi nebezpečně, protože časem můžete dlužit i mnohonásobně více, než byl původní dluh.

Předem nesplácet půjčku snad neplánuje nikdo. Nikdy ale nevíte, co se může stát, proto si udělejte jednoduchý test. Přečtěte si smlouvu, představte si, že jste zaplatili přesně a včas každou splátku, ale jednou jste zapomněli zaplatit tisíc korun. Dokážete si spočítat, kolik budete dlužit půl roku poté, co jste zapomněli provést jednu úhradu? Pokud ne, raději se s někým poraďte. Kdyby smlouva například říkala, že k jistině bude připočteno 1 % z dlužné splátky za každý započatý den prodlení, tak už čtvrt roku po nezaplacení tisíce korun dlužíte tisíce dva. I tady platí pravidlo nepodepisovat nic, čemu nerozumíte do poslední čárky.

vaspodpis.cz