Předčasné splacení

Může se stát, že podepíšete smlouvu o půjčce, ale budete ji chtít ukončit. Buď najdete jiné řešení, nebo budete mít mimořádný příjem a nebudete už půjčku potřebovat, nebo si to prostě rozmyslíte.

Solidní smlouvy by měly přesně uvádět, jakým způsobem od nich lze odstoupit. V těch nejjednodušších smlouvách bývá uveden termín, dokdy můžete vrátit peníze, které jste dostali, a tím smlouva skončí. To je však možné jen nějakou dobu po podpisu smlouvy a převzetí peněz. Výhodou je, že nic netratíte– dostali jste určitou sumu, tu jste téměř ihned vrátili a tím vše končí.

Ve složitějších smlouvách není možné peníze vrátit jen tak. Zákon o spotřebitelském úvěru v zásadě zajišťuje spotřebiteli právo na předčasné splacení úvěru včetně jeho nároku na snížení plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením spotřebitelského úvěru před dobou splatnosti nezískal žádný z účastníků smlouvy nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků. Obvykle ale musíte zaplatit něco navíc, protože jste půjčku dostali. Ten, kdo vám půjčil, s tím měl práci, musel vám peníze vyplatit a počítal s vašimi splátkami. Nemá proto příliš zájem, abyste spláceli předčasně. Z tohoto důvodu smlouva obsahuje výpočet toho, co musíte při předčasném splacení celé půjčky zaplatit navíc. Přečtěte si to a ujistěte se,že textu rozumíte. Někdy totiž vyjde skoro nastejno, jestli už jednou uzavřenou půjčku splatíte dříve nebo v původně dohodnutých splátkách. Zvažte, zda se vám vyplatí takovou smlouvu vůbec podepsat.

Smlouva, i ta o půjčce, je vždy dohodou dvou stran. Vznikla jako dohoda a je také možné ji dohodou změnit. Pokud byste chtěli zkrátit dobu splácení, vrátit předčasně půjčku nebo naopak dobu splácení prodloužit, obraťte se přímo na toho, s kým jste smlouvu uzavřeli. Dohodnout se na změně podmínek smlouvy nemusí být tak složité. Máte-li s plněním smlouvy problémy, vždy se vyplatí jednat a pokusit se o její změnu. Je to vždy lepší než závazky neplnit. Odstoupit od smlouvy lze, ale ne vždy bez dohody s druhou stranou, resp. nikoliv bez nepříznivých podmínek pro spotřebitele. Proto si před podpisem důkladně prostudujte celou smlouvu včetně podmínek předčasného splacení.

A důležité upozornění na závěr: věřitel má povinnost dlužníkovi na jeho přání vydat písemné potvrzení o tom, že dluh byl zcela nebo zčásti splacen, a to v okamžiku (z ruky do ruky) vrácení půjčky či její části. Takové potvrzení je pro vás nezbytné, neboť do budoucna prokazuje, že jste půjčku či její část věřiteli vrátili.

vaspodpis.cz